Astrologi og renessansen

renessansen

For enkelhets skyld vil det være fristende å si at dette papiret om astrologi i renessansen begynner med Petrarch (1304-1374) og slutter med Shakespeare (1564-1616). Petrarch, “den første mannen av renessansen,” var ingen enthusiast av astrologi og reagerte mot sine fatalistiske skjeer. “La være fri for sannhetens og livets veier … disse brannbjørkene kan ikke være guider for oss … Opplyst av disse strålene, har vi ikke behov for disse svindlende astrologer og løgn profeter som tømmer koffertene til deres troverdige tilhenger av gull , som døv deres ører med tull, korrupte dommen med sine feil, og forstyrre vårt nåværende liv og gjøre folk triste med falske frykt for fremtiden. ” I motsetning til at Shakespeares arbeid omtrent 250 år senere ga verden uttrykket “stjernekorsede elskere” og ville ha drapet på into unge prinser I hendene på en ond konge som tilskrives et dårlig oppositionsaspekt. Dette beviset i litteraturen antyder en radikal omveltning i den offentlige mening om astrologi, men hva forårsaket dette?

Det er viktig å merke seg fra begynnelsen in endringene fremstilt I renessansen hadde et myriade av manifestasjoner. Som Richard Tarnas påpeker i det vestlige sinnets lidenskap, “ligger renessansefenomenet så mye i det rene mangfoldet av uttrykkene som i sin hidtil usete kvalitet.” Renessansen uttrykte ikke bare seg selv gjennom litteratur alene (eller på samme tid eller sted for den saks skyld), guys gjennom kunst, teologi, spirende vitenskap og oppdagelsen av nye property på jorden som et nytt perspektiv på himlene. Derfor vil det bli hevdet, det er spesielt viktig in kommentarer til lærerklimaet før renessansen undersøkes for å etablere et punkt I kontrast horoskop.

Når vi reflekterer over renessansen og dets herligheter i kunst, musikk og litteratur – og astrologi – er det viktig å huske på at de merkelige forandringene i denne epoken fant sted på grunn av pesten, krigen, religiøse stridigheter, økonomisk depresjon , inkvisisjonen og kirkelige konspirasjoner. Over denne brede ekspansjonen, I denne fascinerende historien, vil det bli forsøkt å fastslå fornyet interesse for og utvikling av astrologi below renessansen.

The Twin Stars: En Skift fra Aristoteles til Platon

Oppdagelsen og oversettelsen av gamle tekster har vært en opphavsmann av shop overganger I historien, særlig Plato og Aristoteles verk. I sin bok, The Sleepwalkers, Arthur Koestler kommenterte påvirkning og popularitet av disse greske tenkere. “For så vidt som deres innflytelse på fremtiden er bekymret,” skrev Koestler, “Platon og Aristoteles bør snarere kalles tvillingstjerner med et enkelt tyngdepunkt, som sirkler rundt hverandre og alternerer i å kaste lyset på generasjoner som lykkes dem. ” Hver ville ha sin tur til å være “i mote” mens den andre gikk ut av stil. Ifølge Koestler ville Platon regere opp til 12. Århundre, da Aristoteles arbeid ville bli gjenoppdaget, og etter into århundrer, da verdens tenkere trett av Aristoteles retorikk, ville Platon komme igjen av en annen skjebne. I perioden fram til renessans fremkomst var det Aristoteles stjerne som skinnet, og selv om det kan være vanskelig å tro på grunn av den moderne kristendommens mangel på godkjenning for astrologi, var det en skolastisk teolog som forenet Aristoteles, Kirkens doktrin og astrologi.

Thomas Aquinas (1225-1274) syntes å ha vært på rett sted til rett tid med de riktige tingene å si. Arabisk stipendium og den endelige oversettelsen av Aristoteles arbeid inn I middelalderlig latin betydde en vekkelse for den aristoteliske tanken beneath Aquinas livstid. Aristoteles verk ble et viktig prosjekt for denne dominikanske munken, en elev av Albert Magnus (1206-1280), selv en aristotelisk oversetter. Tarnas påpekte in “Aquinas konverterte Aristoteles til kristendommen og døpte ham.” Stigningen av den aristoteliske tanken I middelalderen gav nytte av astrologi på grunn av sin oppfatning in “alt som skjer I den underlunale verden, er forårsaket og styrt av p himmelske sfærenes bevegelser.” Brahes oppdagelser ugyldiggjorde ideen om en egen og distinkt “sub-lunary planet”. Men det var fortsatt tilnærming av himmellegemene til jorden og har derfor større innflytelse på livet på jorden. Både astrologi og alkymi brukte de samme metodene for aristotelisk logikk, bare de var ikke bundet av akademisk pedantikk eller helt underlagt Kirkens dogma: Klassisk astrologi, ofte knyttet til medisinske studier og kodifisert av Ptolemy, ble undervist i universiteter. Sikkert, det kan ha vært tenkt, deres innflytelser ville være større.